Faculty of Fine Arts, Design and Architecture

Academic Members

* Savaş Ekinci

* Savaş Ekinci,  Dr.

Öğretim Üyesi

He completed his undergraduate education at Mimar Sinan University, Department of Architecture in 2001, and his master's degree in 2006 at Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Science, Building Science Master Program, with his thesis titled “Hafif Çelik Yapım Sistemleri - Taşıyıcı Sistem, Yapı Fiziği Etkileri ve Mimari Tasarım İlkeleri Açısından Analizi”. He completed his Ph.D. in 2014 with a thesis titled " Mevcut Yapıların Uyarlanabilirlik Kapasitesini Belirleme ve Değerlendirme Yöntemi" at the Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Science and Technology. Savaş Ekinci, who is currently working at the same institution, and has been teaching theory and practice lessons as a part-time faculty member in Istinye University Faculty of Architecture since 2017

Research Areas: Yapılarda Uyarlanabilirlik ve Değişebilirlik, Yapı Elemanı ve Strüktür Tasarımı, Çelik Yapım Sistemleri