Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Ders Planı

*4. ve 6 yarıyıl sonunda 40 işgünü "MUTFAK STAJI" yapılması zorunludur.