Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bölüm Başkanının Mesajı

Prof. Dr. Ferhan Yürekli

Prof. Dr. Ferhan Yürekli
Bölüm Başkanı

 Mimarlık ve Tasarım eğitimi öğrencilerine yeni bir dünyanın kapısını açmaktadır. Bu dünyada insanlığın toplumsal-kültürel, teknolojik ve sanatsal geçmişi ile ilgili tüm oluşumlar, yaşananlar, ortaya konulanlar, gerçekleşenler yanında ütopyalar, manifestolar da ilgi alanımızdadır. Günümüzün tek rekabet aracı olan tasarım, bunların bilinmesi yanında merak-kuşku-heyecan duyan, ilişkiler kurabilen bir beynin iletiminde yapılır. Bu nedenle mimarlık-tasarım eğitimi uygun fen puanı alınmışsa başarı ile tamamlanabilir; özel bir resim yeteneği gerekli değildir. Çünkü tasarım tıpkı matematik gibi, insan beyninin ince ve şık üretimlerinden, bir entelektüel enerji yansımasıdır. 

 Mimarlık-tasarım eğitimi iki yönlü bir etkinliktir. Öğrenci sürekli aktif olarak tasarım yapar. İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, loca benzeri veya Bauhaus mirası bir usta-çırak eğitimi anlayışı yerine, öğrenciyi eğitimin ortağı kabul eden bir anlayışı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle eğitim anlayışımızın temelini, öğrenciye güncel mimarlık-tasarım bilgisini aktarmak-öğretmek yerine, "entelektüel bir mimar-tasarımcı olamasını sağlamak" oluşturmaktadır. Kurumumuzda öğrencilerimizin yüklenmiş bilgiyi tekrarlayan değil, her mimarlık-tasarım çalışması için yarınların bugünden bilinemeyen koşullarında gereken özel bilgiyi de üretebilecek etik sahibi bireyler(tasarımcılar) olarak yetiştirilmesi esas alınmaktadır. Bu nedenle öğrencinin çok sayıda deneyim ile birikimini, heves ve motivasyonunu arttırmak, teşvik etmek eğitimimizin temel noktasıdır.

 Fakültemiz, Anadolu'nun ve İstanbul'un mimari, kültürel, coğrafi ve teknolojik miras ve değerlerinin mimarlık eğitimindeki potansiyelinin farkında olarak eğitiminde bu avantajları etkili bir şekilde kullanmaktadır.

 Mimarlar-tasarımcılar kentleri, binaları, sokakları, açık alanları, sirkülasyon alan ve araçlarını tasarlar ve inşa ederler(tasarlıyor ve inşa ediyorlar). Ancak bunların dışında tasarımın farklı ölçekleri ve farklı dallarında, tasarımın yanı sıra metin, görsel, eleştiri gibi farklı entelektüel üretim alanlarında çalışabilen çok sayıda mimar-tasarımcı da vardır. Verdiğimiz eğitim bir meslek eğitimi olmasının yanı sıra, belki de daha fazla "bir entelektüel eğitim alanı" olarak görülmelidir.