Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

2019-20 Güz Yarıyılı İç Mimarlık Mazeret Sınav Listesi