Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Aykut Köksal ile Mimarlık Söyleşileri

Mimarlık Kuramcısı Aykut Köksal, mimarlık alanının önde gelen aktörleriyle, mimarlığın dünü ve bugünü üzerine söyleşiyor. Mimari yapıtların yaratım süreçleri ve mimari üretimin sorunları örnekler üzerinden derinlemesine irdeleniyor.