Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimari Tasarımda Belirsizlik

Mimari Tasarımda Belirsizlik

 

Prof. Dr. Ferhan Yürekli'nin "Mimari Tasarımda Belirsizlik: Esneklik/ Uyabilirlik, İhtiyacının Kaynakları ve Çözümü Üzerine Bir Araştırma" kitabı öğrencilerin erişimine sunulmuştur.