Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

* Semra Aydınlı

* Semra Aydınlı,  Prof. Dr.

Öğretim Üyesi