Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

* Beril Gür

* Beril Gür,  Öğretim Görevlisi

Öğretim Görevlisi