Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

* Tansu Dinçer

* Tansu Dinçer,  Öğretim Görevlisi