Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

* Beril Sezen

* Beril Sezen,  Öğretim Görevlisi