Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Gizem  Dörter

Gizem Dörter,  Dr. Öğr. Üyesi


Öğretim Üyesi