Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

* Sevde Selin  Selvitop

* Sevde Selin Selvitop,  Öğretim Görevlisi

CV
Öğretim Görevlisi

2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümünden mezun olan Sevde Selin Selvitop, İç Mimarlık alanında yandal yapmıştır. Yüksek lisansını aynı üniversitenin İç Mimarlık Bölümünde 2018 yılında tamamlamıştır. Tez konusu, Bir Sinema Filminin Yaratılmasında Mekân Kurgusu ve Yaratılan Mekanların Resimsel Estetiğidir. 2013 yılından bu yana sanat yönetmeni, tasarımcı ve iç mimar olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. Çeşitli resim ve heykel yarışmalarında dereceleri mevcuttur. Bilgi ve tecrübelerini Mekansal Betimleme, Tasarım Stüdyosu ve Anlatım Teknikleri dersleri kapsamında İstinye Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencileriyle paylaşmaktadır.