Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

* Yeşim Kaya

* Yeşim Kaya,  Öğretim Görevlisi