Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Tutku Sevinç

Tutku Sevinç

Öğretim Görevlisi