Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

* Selin Keskinel

* Selin Keskinel,  Öğretim Görevlisi

CV
Öğretim Görevlisi

2003 yılında Yeditepe Üniversitesi’nden İç Mimarlık lisans, 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde İç Mekân Tasarımı alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2019 yılında da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden İç Mimarlık alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Bir süredir engelliler hakkında çalışmalar yürütmekte olan Selin Keskinel işitme engelliler için kurslara gitmiş ve özellikle engelli mimarisi alanında çalışmalar yapmıştır. İşitme engelli öğrencilerle iç mimarlık projelerinde çalışmıştır. Çeşitli üniversitelerde bilgisayarla görselleştirmeye yönelik dersler vermiştir. Alanlarındaki deneyim, bilgi ve tecrübelerini İstinye Üniversitesi’nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencileriyle paylaşmaktadır.

Araştırma Alanları: İç Mimari Tasarım, Mimari Tasarım, Yapı Elemanı ve Strüktür Tasarımı, Aydınlatma