Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Korcan GÜLFİDAN

Korcan GÜLFİDAN,  Dr. Öğr. Üyesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı