Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Murat Oğuz Sever

Murat Oğuz Sever,  Öğretim Görevlisi