Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Elif Ebru Yılmaz

Elif Ebru Yılmaz,  Öğretim Görevlisi