Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Memduh Can Tanyeli

Memduh Can Tanyeli,  Öğretim Görevlisi