Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Ayşegül Özdek

Ayşegül Özdek,  Öğretim Görevlisi