Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Nursev Irmak Demirbaş

Nursev Irmak Demirbaş,  Öğretim Görevlisi