Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Onur  Altan

Onur Altan,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini DGSA MYO da 1968 yılında tamamlayan O. ALTAN yüksek lisansını ise 1970 yılında Columbia Üniversitesi- Newyork ta Mimarlık programında tamamlamıştır. Doktorasını Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde İç Mimarlık alanında 1983 yılında tamamlayan Dr. Onur Altan doçentliğini ise Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde 1986 yılında elde etmiştir.Onur Altan 1987 yılında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Profesörlüğe yükseltimiş MSÜ Mimarlık Fakültesinde Profesörlüğe atanmıştır. 1971-2010 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde kesintisiz öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Onur Altan Mimar Sinan Üniversitesi’nin kuruluşu’nda Genel Sekreterlik görevi,Kredi Yurtlar Kurumu temsilciliği, İl Danışma Kurulu Üyeliği gibi görevleri yanında Bilim Dalı Başkanlığı, İç Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığı, İç Mimarlık Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüten O.Altan 2006 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü ve Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği ile Rektörler Komitesi Üyeliklerini de yapmıştır. 2010 yılında MSGSÜ den emekli olan Prof. Dr.O.Altan 2010 – 2016 yılları arasında da kuruluşunu gerçekleştirdiği Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Bölümü öğretim üyeliği yanında Fakültenin Dekanı olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Onur Altan 2017 yılı itibarı ile İstinye Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde Profesör kadrosunda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: İslam Dini Mimarisi, Toplu Konut Mimarisi, İç Mimarlık, Yapı Teknolojisi

Temel Alanları: İç Mimarlık,  İç Mimari Tasarım,  Yapı/Yapım Teknolojileri,