Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Firuze İlgin  Erkmen

Firuze İlgin Erkmen,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

1963 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Sainte-Pulchérie Fransız Kız Ortaokulu’nda, lise öğrenimini Saint Michel Fransız Lisesi’nde tamamladı. 1987 yılında Yıldız Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi, Yapı Fiziği Programından; “Sıcak İklim Bölgelerinde Yapıların Soğutma Yüklerinin Karşılaştırılması (Antalya, Diyarbakır Örneği)” adlı teziyle yüksek lisans derecesini (2005) ve “Opak Düşey Yapı Kabuğunun Enerji-Emerji Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım” adlı teziyle doktora derecesini (2012) aldı. 1988-1995 yılları arasında Zonguldak’ta, kendi mimarlık mühendislik ofisinde mimari tasarım, uygulama projesi, proje koordinatörlüğü ve kontrolörlükler yaptı. 1995’ten 2004’e kadar İstanbul’da çeşitli bürolarda mimari ve iç mimari projelerinin tasarımı, proje koordinatörlüğü ve şantiye takibi gibi görevlerde bulundu. 2004-2015 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak mimarlık ve iç mimarlık alanında teorik ve uygulamalı dersler verdi. 2013’de Yardımcı Doçent ünvanını aldı. Çok sayıda konferans, seminer, sergi ve çalıştay düzenledi. 2015 yılından beri Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak, tasarım stüdyosu, ileri yapım teknikleri, teknik çizim ve yapı-malzeme derslerini yürütmektedir. 2017 Nisan ayı itibarıyla İstinye Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak göreve başlamıştır. Enerji etkin tasarım, yapı kabuğu, etken edilgen sistemler, güneş ışınımı tasarım ilişkisi, tasarımda sürdürülebilirlik konularında çalışmalarını ve araştırmalarını sürdüren Erkmen’in makale ve bildirileri bulunmaktadır.

Temel Alanları: Mimarlık,  Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri,  Fiziksel Çevre Denetimi, 

2007 - Örnek Bir Konutun Farklı Yöntemlerle Hesaplanan Soğutma Yüklerinin Karşılaştırılması Antalya ve Diyarbakır Örneği
Erkmen Firuze İlgin, Gedik Gülay Zorer. T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi,
2006 - Sıcak İklim Bölgelerinde Yapıların Soğutma Yüklerinin Karşılaştırılması
Erkmen Firuze İlgin, Gedik Gülay Zorer, Sözen Müjgan Şerefhanoğlu. Megaron Planlama Tasarım Yapım, Y.T.Ü Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, 1(2-3), 112-125.
Bir Şehri Düşünürken: İstanbul
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-2048-58-0
ERKMEN FİRUZE İLGİN,KARAHAN EBRU