Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Güzin  Kaya

Güzin Kaya,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

Mimarlık eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı (1968). 1971 yılına kadar Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nda çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışı doktora bursunu kazandı ve Şehircilik alanındaki eğitimini Fransa’da sürdürdü. Yüksek Lisans eğitimini Paris VIII Üniversitesi Fransız Şehircilik Enstitüsü’nde yaptı (1974). Aynı dönemde Şehircilik Araştırma Merkezi’ni bitirdi. Paris I - Sorbonne Üniversitesi’nde sürdürdüğü doktora çalışmasını pekiyi derece ile tamamladı (1981). 1978 – 1991 yılları arasında Paris’te özel mimarlık bürolarında mimar ve kent plancısı olarak çalıştı. Yapı Bilim ve Teknik Merkezi’ne (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) bağlı araştırma projeleri yürüttü. La Villette - Bilim ve Sanat Sitesi proje ve Georges Pompidou Kültür Merkezi rehabilitasyon çalışmalarında yer alması önemli mesleki deneyimleri arasındadır. Türkiye’ye döndükten sonra Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünde Yardımcı Doçent (1992), Doçent (1999), Profesör (2010) olarak görev aldı. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nde, Paris VIII Üniversitesi Fransız Şehircilik Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. Kırklareli Üniversitesi’nde Mimarlık Fakültesi’nin kurucu dekanı olarak görev yaptı (2012-2015). 2017 yılı itibarı ile İstinye Üniversitesi Mimarlık Fakültesi akademik kadrosuna katılmıştır. Prof. KAYA ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde araştırmacı ve proje yürütücüsü olarak yer almıştır. Mimari proje yarışmalarında jüri üyeliği yapmıştır. Yayınlanmış ulusal ve uluslararası bildirileri, makaleleri ve ortak yazarlı kitapları vardır.

Araştırma Alanları: Ülke, Bölge ve Metropoliten Planlama, Kentsel Morfoloji, Plan / Kentsel Proje İlişkisi

Temel Alanları: Mimarlık, 

2007 - Cross-Belt Regions as Instrument for Territorial (Country) Planning: A New Approach
KAYA GÜZİN. Ekistics Athens,