Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Ahmet Feyzi Ateş

Ahmet Feyzi Ateş,  Dr. Öğr. Üyesi


CV
Öğretim Üyesi

Lisans derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında alan Ahmet Feyzi Ateş, Bilkent Universitesi Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği Bölümü'nde başladığı yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde Güney Kaliforniya Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde 1994 yılında tamamlamış, doktorasını Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 2008 yılında almıştır. Doktora çalışmaları sırasında Japonya Fukushima'daki Aizu Üniversitesi Bilgisayarlar ve İletişim Labarotuvarında ziyaretçi araştırmacı olarak, sonrasındaysa on beş yılı aşkın bir süre telekomünikasyon endüstrisinde çalışmış olan Ahmet Feyzi Ateş sırasıyla, 2002 - 2008 yılları arasında önce Telsim ve sonrasında Vodafone Telekomunikasyon şirketlerinde yazılım geliştirme uzmanı, 2008 - 2014 yılları arasında Defne Bilgi İşlem Hizmetleri Firması'nda ArGe grup yöneticisi, 2014 - 2015 yılları arasında Yupana LLC firmasında Türkiye ekibi yazılım geliştirme müdürü, 2015 - 2017 yılları arasında da Turk Telekom ArGe Labarotuvarları’nda özel projeler müdürü olarak görev yapmıştır. Çeşitli vakıf üniversitelerinde ders saat ücretli statüde ders de vermiş olan Ahmet Feyzi Ateş, 2017 yılı Nisan ayından beri İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Ateş aynı zamanda More Human Internet (MHI, Daha İnsani Internet - https://morehumaninternet.org/) adlı kar amacı gütmeyen organizasyon kapsamında, Internet'in orjinal çıkış amaçlarına daha uygun bir platform haline getirilmesi için yürütülen çalışmalarda görev almıştır. Ahmet Feyzi Ateş'in ulusal düzeyde bir patenti bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: Bilgisayar Ağları, Etmen Tabanlı Yazılım Mühendisliği, Anlamsal Web