Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Ahmet Feyzi Ateş

Ahmet Feyzi Ateş,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Lisans derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında alan Ahmet Feyzi Ateş, Bilkent Universitesi Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği Bölümü'nde başladığı yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde Güney Kaliforniya Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde 1994 yılında tamamlamış, doktorasını Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 2008 yılında almıştır. Doktora çalışmaları sırasında Japonya Fukushima'daki Aizu Üniversitesi Bilgisayarlar ve İletişim Labarotuvarında ziyaretçi araştırmacı olarak, sonrasındaysa on beş yılı aşkın bir süre telekomünikasyon endüstrisinde çalışmış olan Ahmet Feyzi Ateş sırasıyla, 2002 - 2008 yılları arasında önce Telsim ve sonrasında Vodafone Telekomunikasyon şirketlerinde yazılım geliştirme uzmanı, 2008 - 2014 yılları arasında Defne Bilgi İşlem Hizmetleri Firması'nda ArGe grup yöneticisi, 2014 - 2015 yılları arasında Yupana LLC firmasında Türkiye ekibi yazılım geliştirme müdürü, 2015 - 2017 yılları arasında da Turk Telekom ArGe Labarotuvarları’nda özel projeler müdürü olarak görev yapmıştır. Çeşitli vakıf üniversitelerinde ders saat ücretli statüde ders de vermiş olan Ahmet Feyzi Ateş, 2017 yılı Nisan ayından beri İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Ateş aynı zamanda More Human Internet (MHI, Daha İnsani Internet - https://morehumaninternet.org/) adlı kar amacı gütmeyen organizasyon kapsamında, Internet'in orjinal çıkış amaçlarına daha uygun bir platform haline getirilmesi için yürütülen çalışmalarda görev almaktadır.

Araştırma Alanları: makine öğrenmesi, veri ve metin madenciliği, veri güvenliğinde mahremiyet fayda dengeleri, kendi kendisini optimize eden şebekeler

Temel Alanları: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği,  Bilgisayar Yazılımı,  Veri Madenciliği, 

1996 - Using timed CSP for specification verification and simulation of multimedia synchronization
ATEŞ AHMET FEYZİ,Behçet Sarıkaya,Bilgiç Murat,Senro Saito. IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS, 14(1), 126-137.
1996 - Test sequence generation and timed testing
ATEŞ AHMET FEYZİ,Behçet Sarıkaya. Computer Networks and ISDN Systems, 29(1), 107-131.
(2017), "Avrupa Birliği H2020 programı Mahremiyet korumalı büyük veri teknolojileri proje başvurusu Eşik Üstü Teşvik Ödülü", "Kamu", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ PR. (TAM BURSLU)/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "TÜBİTAK TEŞVİK", "TÜBİTAK", Teşvik Ödülleri
(2017), "Avrupa Birliği H2020 programı Kritik Teknoloji ve Sistemler için Araştırma ve Doğrulama konulu proje başvurusu Eşik Üstü Teşvik Ödülü", "Kamu", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ PR. (TAM BURSLU)/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "TÜBİTAK TEŞVİK", "TÜBİTAK", Teşvik Ödülleri