Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Ahmet Feyzi Ateş

Ahmet Feyzi Ateş,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Lisans derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında alan Ahmet Feyzi Ateş, Bilkent Universitesi Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği Bölümü'nde başladığı yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde Güney Kaliforniya Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde 1994 yılında tamamlamış, doktorasını Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 2008 yılında almıştır. Doktora çalışmaları sırasında Japonya Fukushima'daki Aizu Üniversitesi Bilgisayarlar ve İletişim Labarotuvarında ziyaretçi araştırmacı olarak, sonrasındaysa on beş yılı aşkın bir süre telekomünikasyon endüstrisinde çalışmış olan Ahmet Feyzi Ateş sırasıyla, 2002 - 2008 yılları arasında önce Telsim ve sonrasında Vodafone Telekomunikasyon şirketlerinde yazılım geliştirme uzmanı, 2008 - 2014 yılları arasında Defne Komunikasyon Firması'nda ArGe grup yöneticisi, 2014 - 2015 yılları arasında Yupana LLC firmasında Türkiye ekibi yazılım geliştirme müdürü, 2015 - 2017 yılları arasında da Türk Telekom ArGe Labarotuvarları’nda özel projeler müdürü olarak görev yapmıştır. Çeşitli vakıf üniversitelerinde ders saat ücretli statüde ders de vermiş olan Ahmet Feyzi Ateş, 2017 yılı Nisan ayından beri İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Ateş aynı zamanda More Human Internet (MHI, Daha İnsani Internet - https://morehumaninternet.org/) adlı kar amacı gütmeyen organizasyon kapsamında, Internet'in orjinal çıkış amaçlarına daha uygun bir platform haline getirilmesi için yürütülen çalışmalarda görev almıştır. Kripto para borsalarında algoritmik ticaret (algoritmik trading) ve etkileyici bazlı pazarlama (Influencer based marketing) alanlarında faaliyet gösteren start-up firmaların yanı sıra, Japon Toyota firmasının otonom araçlara yönelik teknoloji geliştiren ArGe iştiraki Woven Planet Holdings'in (https://www.woven-planet.global/en) yetki ve haklar ekosistem yönetimi projesinde yazılım geliştirme danışmanlığı yapan Ahmet Feyzi Ateş'in ulusal düzeyde bir de patenti bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: Bilgisayar Ağları, Etmen Tabanlı Yazılım Mühendisliği, Anlamsal Web