Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Pınar Efe

Pınar Efe,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Araştırma Alanları: Yazılım Yönetimi, Yazılım Süreçleri, Çevik Yöntemler