Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Burcu Şansan

Burcu Şansan,  Öğretim Görevlisi

Öğretim Görevlisi