Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Damla Altuncu

Damla Altuncu,  Doç. Dr.

Öğretim Üyesi