Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

* Tuğba Erdil Polat

* Tuğba Erdil Polat,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Mimarlık eğitimini Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde 2006 yılında ve yüksek lisansını yine aynı kurumda 2008 yılında Mimarlık Tarihi alanında tamamlamıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Tarihi Doktora Programından 2014 yılında mezun olmuştur. Doktora Programına devam ettiği dönemde 2012-13 yıllarında Paris’te École Nationale Supérieure d'Architecture’de Paris-Belleville Üniversitesinde çeşitli çalışmalarda yer almıştır. Bilgi ve tecrübelerini Mekân Tasarımında Disiplinlerarası Yaklaşımlar dersi kapsamında İstinye Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencileriyle paylaşmaktadır.