Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

* Yavuz Koşaner

* Yavuz Koşaner,  Prof. Dr.


Öğretim Üyesi

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi(DGSA), Y.Mimarlık Bölümü’nden 1972 yılında mezun oldu. Aynı kurumda ,Sedat Hakkı Eldem -Yapı Kürsüsü’nde asistan olarak 1975 yılına kadar görev aldı . Devlet Bursunu (1416 sayılı yasa) kazanarak , İngiltere / Brighton- English Language School ‘ da İngilizce Dil Eğitimi , Manchester Üniversitesi’nde Y.Lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı.1980 yılında yurda döndü ,zorunlu hizmeti gereği Anadolu Üniversitesi’nde görev aldı. 1984 yılında Mimarlık Bölümü kuruluş çalışmalarını yürüttü ve kurucu Bölüm Başkanı olarak 20 yıl hizmet verdi.(Bölüm akredite olan ilk mimarlık bölümü olmuştur). Bu seneler içinde; 1981-1982 yıllarında İngiltere- Salford ve Manchester Üniversitelerinde ;1988-1989 yıllarında İngiltere- Newcastle-Upon-Tyne Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nde; 1996-2000 yılları arasında Singapore Polytechnic , Mimarlık Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1985 yılında doçent, 1992 yılında profesor olan Yavuz Koşaner , çeşitli akademik ve mesleki üyelikleri arasında , Eskişehir Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ nun ilk kurucu başkanı olarak dört yıl süre ile görev yapmış ; TAÇ- Türkiye Anıt ve Çevre Koruma Vakfı- Bilim Kurulu Üyesi olarak hizmet vermiş ; Mimarlar Odası Dış İlişkiler Komisyonu Üyeliğinde bulunmuştur. 2006-2013 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi’nde İç Mimarlık Bölüm Başkanı ve ardından Mimarlık Bölüm Başkanı olarak görev almıştır.Mimarlık Fakültesi kuruluş çalışmalarını yürütmüştür. 2013-2019 yılları arasında IŞIK Universitesi ,Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kurucu dekanı ve Mimarlık Bölümü Başkanı olarak görev yapmıştır.2019-2021 yıllarında Maltepe Unıversıtesı – Mimarlık Fakültesi – Mimarlık Bölümü Bölüm başkanı olarak çalışmış ve 2021 -Bahar Dönemi itibarı ile bu kurumdan ayrılmıştır. . Akademik çalışmaları yanısıra mimarlık pratiğini de sürdürmekte, yurt içi ve İngiltere’de çeşitli proje ve uygulama çalışmaları bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: Endüstrileşmiş Konut Yapıları, Çağdaş Taşıyıcı Sistemler, Mimaride Çelik