Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Merve Gül Özokcu

Merve Gül Özokcu,  Öğretim Görevlisi

CV
Öğretim Üyesi