Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Yağmur Yıldırım

Yağmur Yıldırım,  Öğretim Görevlisi

Öğretim Görevlisi