Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Pervin Çelik

Pervin Çelik,  Öğretim Görevlisi

Öğretim Görevlisi