Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Zeynep İnan Ocak

Zeynep İnan Ocak,  Öğretim Görevlisi Doktor

Öğretim Görevlisi

Araştırma Alanları: Mimari Koruma ve Restorasyon