Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Hüseyin Sinan Omacan

Hüseyin Sinan Omacan,  Öğretim Görevlisi

Öğretim Görevlisi