Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Funda Özdemir

Funda Özdemir,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi,Dekan Yardımcısı

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü'nde 2010 yılında tamamlayan Funda Özdemir, 2012 yılında Sabancı Üniversitesi'nde Matematik Yüksek Lisans ve 2016 yılında aynı üniversitede Matematik Doktora programını tamamlamıştır. Doktora esnasında Telecom ParisTech'de (Fransa) ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. 2016-2018 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmıştır.

Araştırma Alanları: Cebirsel kodlama teorisi, sonlu cisimler, cebirsel fonksiyon cisimler, Kriptografi

Temel Alanları: Matematik,  Cebir ve Sayılar Teorisi, 

2018 - On the additive cyclic structure of quasi-cyclic codes
GÜNERİ CEM,ÖZDEMİR FUNDA,Sole Patrick. DISCRETE MATHEMATICS, 341(10), 2735-2741.
2018 - On self-dual double circulant codes
Alahmadi Adel,ÖZDEMİR FUNDA,Sole Patrick. DESIGNS CODES AND CRYPTOGRAPHY, 86(6), 1257-1265.
2017 - Hasse-Weil bound for additive cyclic codes
GÜNERİ CEM,ÖZBUDAK FERRUH,ÖZDEMİR FUNDA. DESIGNS CODES AND CRYPTOGRAPHY, 82(1-2), 249-263.
2017 - ON COMPLEMENTARY DUAL ADDITIVE CYCLIC CODES
GÜNERİ CEM,ÖZBUDAK FERRUH,ÖZDEMİR FUNDA. ADVANCES IN MATHEMATICS OF COMMUNICATIONS, 11(2), 353-357.