Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

İnci Şahin

İnci Şahin,  Öğretim Görevlisi Doktor

CV
Öğretim Görevlisi