Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Özgüncan Gümrah

Özgüncan Gümrah,  Öğretim Görevlisi

Öğretim Görevlisi