Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Burkan Yılmaz

Burkan Yılmaz,  Öğretim Görevlisi

Öğretim Görevlisi