Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

* Ömür Tufan

* Ömür Tufan,  Öğretim Görevlisi

Öğretim Görevlisi