Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

* Melih Birik

* Melih Birik,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Lisans Eğitimini 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi (MSÜ), Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tamamladıktan sonra aynı sene MSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1994 yılında MSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Kentsel Tasarım üzerine Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı. 1998-2013 yılları arasında planlama ve tasarım alanlarında projeler gerçekleştirdi. 2012 yılında öğretim görevlisi olarak ders verdiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde (MSGSÜ) “Kentsel Değişim ve Dönüşüm” üzerine Doktorasını tamamladı. Melih Birik, 2013 yılında Kurucu Öğretim üyesi olarak atandığı Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev almış ve 2016 yılına kadar Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmüştür. 2017 yılında MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Yardımcı Doçent Öğretim Üyesi olarak çalışmakta proje atölyeleri ve tasarım derslerinde görev almaktadır.