Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Kübra Arslan

Kübra Arslan,  Araştırma Görevlisi

Araştırma Görevlisi

Temel Alanları: İç Mimarlık, 

2021 - Japonya’da Su ve Yıkanma Kültürünün Banyo Mekân Biçimlenişine Etkisi
ARSLAN KÜBRA, GÖKER PAKTAŞ MÜGE. International Journal of Interdiciplinary and Intercultural Art, 6(12), 214-236.