Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

* Nedim Erdal Özyurt

* Nedim Erdal Özyurt,  Öğretim Görevlisi


Öğretim Görevlisi