Faculty of Fine Arts, Design and Architecture

Architecture

Internship

Department of Architecture Internship Application Guide:

Mimarlık Bölümü Staj Başvuru Kılavuzu:

Architecture Department / The Form of Application for Internship and Report Templates:

Mimarlık Bölümü Staj Başvuru Formu ve Rapor Şablonları:

Internship Report Guide (Updated/11.05.2022):

Staj Raporu Yönergesi (Güncel / 11.05.2022):