Faculty of Fine Arts, Design and Architecture

Interior Architecture and Environmental Design

About the Department

Interior Architecture education, which started as Decorative Arts in our country, has become an important branch of science where creative power based on science and technology meets modern technology with its changing and growing needs as well as changing and growing needs. The graduates of the Department of Interior Architecture and Environmental Design at the Faculty of Fine Arts, Design and Architecture of the University will be trained as a coordinator with the infrastructure that will be able to evaluate the technology and its products very well and to cooperate closely with other professional branches. For this reason, a coordinated education program will be carried out with the Department of Architecture and a close cooperation with industry representatives and industry will be targeted. In this way, graduates who meet with the sector in the years of education will have access to a wide range of job opportunities.

Ülkemizde Dekoratif Sanatlar olarak başlamış olan İç Mimarlık eğitimi günümüzde hızla gelişen teknoloji ve malzeme üretimleri yanında, değişen ve büyüyen ihtiyaçlar ile birlikte dekoratif sanat dalı olmaktan çıkmış bilime ve teknolojiye dayanan yaratıcı gücün çağdaş teknoloji ile buluştuğu önemli bir bilim dalı haline gelmiştir. Üniversitemiz Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunları yaratıcı gücü yüksek bir tasarımcı olmanın yanında teknolojiyi ve onun ürünlerini çok iyi değerlendirebilen ve diğer meslek dalları ile sıkı bir işbirliğini yürütebilecek alt yapıya sahip birer koordinatör olarak yetiştirilecektir. Bu nedenle Mimarlık Bölümümüz ile koordineli bir eğitim öğretim programı yürütülecek, sektör temsilcileri ve sanayi ile sıkı bir işbirliği hedeflenecektir. Bu sayede, daha öğrenim yıllarındayken sektör ile tanışan mezunlarımız geniş iş olanaklarına ulaşabileceklerdir.