Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Bölüm Hakkında

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Ülkemizde Dekoratif Sanatlar olarak başlamış olan İç Mimarlık eğitimi günümüzde hızla gelişen teknoloji ve malzeme üretimleri yanında, değişen ve büyüyen ihtiyaçlar doğrultusunda bilime ve teknolojiye dayanan yaratıcı gücün çağdaş teknoloji ile buluştuğu önemli bir bilim dalı haline gelmiştir. Üniversitemiz Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunları yaratıcı gücü yüksek bir tasarımcı olmanın yanında teknolojiyi ve onun ürünlerini çok iyi değerlendirebilen ve diğer meslek dalları ile sıkı bir işbirliğini yürütebilecek alt yapıya sahip birer koordinatör olarak yetiştirilecektir. Bu nedenle Mimarlık Bölümümüz ile koordineli bir eğitim öğretim programı yürütülecek, sektör temsilcileri ve sanayi ile sıkı bir işbirliği hedeflenecektir. Bu sayede, daha öğrenim yıllarındayken sektör ile tanışan mezunlarımız geniş iş olanaklarına ulaşabileceklerdir.