Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Bölüm Başkanının Mesajı

 

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Işıl Uysal,
Bölüm Başkanı

Ülkemizde Dekoratif Sanatlar olarak başlamış olan İç Mimarlık eğitimi günümüzde hızla gelişen teknoloji ve malzeme üretimleri yanında, değişen ve büyüyen ihtiyaçlar ile birlikte dekoratif sanat dalı olmaktan çıkmış bilime ve teknolojiye dayanan yaratıcı gücün çağdaş teknoloji ile buluştuğu önemli bir bilim dalı haline gelmiştir. Üniversitemiz Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunları yaratıcı gücü yüksek bir tasarımcı olmanın yanında teknolojiyi ve onun ürünlerini çok iyi değerlendirebilen ve diğer meslek dalları ile sıkı bir işbirliğini yürütebilecek alt yapıya sahip birer koordinatör olarak yetiştirilecektir.

Bu nedenle Mimarlık Bölümümüz ile koordineli bir eğitim öğretim programı yürütülecek, sektör temsilcileri ve sanayi ile sıkı bir işbirliği hedeflenecektir. Bu sayede, daha öğrenim yıllarındayken sektör ile tanışan mezunlarımız geniş iş olanaklarına ulaşabileceklerdir.Günümüzde hızla gelişen inşaat sektörü ve hızlı şehirleşmenin getirdiği baş döndürücü büyüme sonucu yapı sektöründe de birçok uzmanlaşma alanının doğmasına yol açmıştır. Çok katlı yapılar çekirdek ve platformlar olarak inşa edildikten sonra her katına farklı fonsiyonların girmesiyle iç mimarlar devreye girmekte, yine kabuk yapısı tamamlanan geniş açıklıklı yapılarda, AVM, üretim ve sanayi yapıları, iş merkezleri gibi yapılarda kullanım amaçlarına göre bazen kişiye özel tasarımlar da dahil mekan düzenlemelerinde diğer meslek uzmanları ile koordineli olarak görev almaktadırlar. Genelde tasarımı yapılacak olan mekanların gereksinimi olan teknoloji (iklimlendirme, ısıtma, aydınlatma, sıhhi tesisat) elemanlarının yerleri ve alt yapı tasarımı içmimarın denetiminde ilgili meslek uzmanlarınca yapılmaktadır.

Ortadoğu’nun önemli bir toplu konut üretim merkezi haline gelen ülkemizde toplu konut üretimi ve tanıtımında iç mimarların çok önemli bir yeri vardır. Konut sektöründe kullanılan iç mekan elemanlarının tasarımı ve üretimi yetenekli iç mimarlarımız ile geniş bir sanayi haline gelmiş ve sınırlarımız dışına taşmıştır. Sanayileşen mobilya tasarımı ve üretimi iç mimarların önemli çalışma alanlarından biridir.

Bütün bunlar, günümüzde İç Mimarların ne kadar donanımlı olarak yetiştirilmeleri gerektiğinin bir kanıtıdır. Üniversitemiz Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Düzenleme Bölümü bu gerçekler ışığında programlanmıştır.