Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Dijital Oyun Tasarımı

Bölüm Hakkında

Gelişen teknolojinin hızla dönüştürdüğü bu yüzyılda dijital oyun teknolojileri, disiplinler arası yapısı gereği tıptan eğlence sektörüne, interaktif medyadan yapay zekaya pek çok farklı alanda kullanılan bir anlatı biçimi haline gelmiştir. Artık dijital oyunların bir ‘boş zaman geçirme aktivitesi’nden çok daha fazlası olduğu net şekilde bilinmektedir. Günümüzde dijital oyunlar eğitim, bilgi yayma ve kültürlerarası iletişim gibi pek çok amaçla kullanılabilen araçlardır. Dijital oyunlar böylesine büyük bir ekosistem içerisinde ele alınırken bu alanda verilen eğitim, tüm bu dalları kapsayan, gelecek odaklı ve yaratıcılık tabanlı olmalıdır. İşte İstinye Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi altında yer alan “Dijital Oyun Tasarımı” bölümü tam da bu sebeple kurulmuştur.

Dijital oyun tasarımı programlama, yaratıcı yazma, tasarım ve oyun geliştirme gibi pek çok farklı alandan oluşur. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültemiz, geleneksel tasarım anlayışını 21. yüzyılın teknolojik imkanları ile buluşturarak yenilik ve yaratıcılığı bir araya getirmektedir. Üniversitemiz Dijital Oyun Tasarımı programı da fakültenin bu misyonunu bir adım öteye taşıyarak oyun tasarımı eğitimi esnasında “tasarım” kadar “yazılıma” da yönelir, eğitime mühendislik tabanlı yaklaşır. Temelden başlayarak, Unity ve Unreal Engine oyun motorlarını aktif şekilde kullanabilen, zihnindeki oyun fikrini tasarım ilkelerine uygun şekilde geliştirerek zihnindekini dijital ortama taşıyabilen oyun tasarımcıları yetiştirmek amaçlanır. Temel eğitimleri tamamlayan öğrencilerimiz uzmanlaşmak istedikleri alanı belirleyebilir. Programımız kapsamında oyun geliştirme, ileri programlama dilleri, modelleme ve animasyon, oyun tasarlama, oyun sanatı ya da oyun çalışmaları gibi farklı dallar üzerine alabilecekleri geniş kapsamlı bir seçmeli ders listesi bulunmaktadır. Böylece öğrenciler yeteneklerine en uygun alana zaman kaybetmeden yönelebilmektedir.

Üniversitemiz Dijital Oyun Tasarımı öğrencileri bilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde geliştirebilecekleri pek çok olanağa sahiptir. En son teknoloji cihazlarla güncel trendleri takip eden üniversitemizde MAC bilgisayar laboratuvarı ve her öğrencinin bireysel şekilde faydalanabileceği Wacom djiital tabletler bulunmaktadır. Teknoloji Transfer Ofisimiz (TTO) öğrencilerimizi oyun şirketi kurmaları konusunda teşvik edip destek vermektedir. Aynı zamanda, Mühendislik Fakültesi ile entegre şekilde çalışan öğrenciler ortak projeler üreterek yaratıcılıklarını ön plana çıkarabilmektedir. Üniversitemizin sürekli şekilde iletişim halinde olduğu ve Türkiye’nin önde gelen oyun firmaları ile proje geliştirmek için öğrencilerimizi bir araya getirmekteyiz.

 

İstinye Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı bölümü, yazılım geliştirme ağırlıklı bir müfredata sahip olmasıyla diğer üniversitelerdeki benzer programlarda ayrışmaktadır. C, C++, C#, Python yazılım geliştirme dilleri, veri yapıları, algoritmalar ve makine öğrenmesi derslerinin yanı sıra oyun geliştirme programları Unreal Engine ve Unity 3D’de uzmanlaşma sağlanmaktadir. Aynı zamanda 2 ve 3 boyutlu modelleme, animasyon ve oyun grafikleri gibi tasarım ve yaratıcılık odaklı derslerle de ilk donemden itibaren sanat tarafında da bilgi sahibi olmaktadırlar. Bu şekilde hem yazılım hem de tasarım alanlarında gerekli donanım kazandırılarak öğrencilere kendi istedikleri alanda uzmanlaşma imkanı sunulmaktadır. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra dijital oyun sektöründe oyun geliştiricisi, oyun sanatçısı ve oyun tasarımcısı gibi pozisyonlarda çalışabilmekle birlikte, öğrenmiş oldukları yazılım dilleri, veri yapıları, algoritmalar, yapay zeka gibi derslerle de bir yazılımcı olarak iş bulabilmeleri de mümkündür. Dijital oyun sektörü ile yakın iliskiler içerisinde bulunan programımız, oyun şirketlerinde çalışan tasarımcı ve geliştiriciler ile ortaklaşa dersler/projeler yürütmekte, öğrencilerimiz ile sektördeki profesyonelleri bir araya getirmektedir. Özellikle Koronavirüs sonrası ışık hızında yaşanan ve hepimizin şahit olduğu bu dijital dönüşüm, yazılım alanında gelişmenin ne kadar kilit bir öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Dijital Oyun Tasarımı programı öğrencilerin sınırlarını ortadan kaldırarak istedikleri alana yönelmelerine imkan tanımaktadır.