Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Dijital Oyun Tasarımı

Bölüm Hakkında

 

isudigitalgamedesign

 

İstinye Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, öğrencilerini reklam dünyası, eğitim ve eğlence sektörü için oyun geliştirmeye yönelik bir kariyere hazırlamanın yanı sıra farklı alanlarda da oyun tasarımı yapabilmeleri için gerekli becerilerini kullanmalarına yardımcı olacaktır. Bölümde verilecek dersler, dijital oyun tasarımı alanında teorik ve uygulamalı olmak üzere her açıdan sağlam bir temel oluşturacaktır. Dijital oyun geliştirme, programla ilgili derinlemesine bilgi sahibi ve alanında uzman olmayı gerektirir. Yazılım Mühendisliği Bölümü’ndeki araştırma görevlilerimiz ve öğretmenlerimiz, Dijital Oyun Tasarımı Bölümü ile yakinen çalışarak oyun tasarımında uygulanabilecek programlama becerilerinin öğretilmesini içeren ders programlarını oluşturacaklardır.

Dijital oyun teknolojilerindeki değişiklikler yeni bir şeyler üretme, değerlendirme, kendimizi ifade etme, mantıklı düşünme ve öğrenme yollarımızı yeniden şekillendirmiştir. Bu oyunların tasarımı, geliştirilmesi ve ilgili diğer çalışmaları için gerekli beceriler şunlardır: Öğretim tasarımı, kodlama, web ve uygulama geliştirme, proje yönetimi, kullanıcı deneyimi (UX) tasarımı, illüstrasyon, 3D modelleme ve animasyon.