Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Dijital Oyun Tasarımı

Bölüm Hakkında

Gelişen teknolojinin hızla dönüştürdüğü bu yüzyılda dijital oyun teknolojileri, disiplinler arası yapısı gereği tıptan eğlence sektörüne, interaktif medyadan yapay zekaya pek çok farklı alanda kullanılan bir anlatı biçimi haline gelmiştir. Artık dijital oyunların bir ‘boş zaman geçirme aktivitesi’nden çok daha fazlası olduğu net şekilde bilinmektedir. Günümüzde dijital oyunlar eğitim, bilgi yayma ve kültürlerarası iletişim gibi pek çok amaçla kullanılabilen araçlardır, öyle ki küresel dijital oyun pazarının 2023 yılına kadar 264,9 milyar dolar değerinde olması beklenmektedir (Research and Markets, 2019). Dijital oyunlar böylesine büyük bir ekosistem içerisinde ele alınırken bu alanda verilen eğitim, tüm bu dalları kapsayan, gelecek odaklı ve yaratıcılık tabanlı olmalıdır. İşte İstinye Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi altında yer alan “Dijital Oyun Tasarımı” bölümü tam da bu sebeple kurulmuştur.

Dijital oyun tasarımı programlama, yaratıcı yazma, tasarım ve oyun geliştirme gibi pek çok farklı alandan oluşur. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültemiz, geleneksel tasarım anlayışını 21. yüzyılın teknolojik imkanları ile buluşturarak yenilik ve yaratıcılığı bir araya getirmektedir. Üniversitemiz Dijital Oyun Tasarımı programı da fakültenin bu misyonunu bir adım öteye taşıyarak oyun tasarımı eğitimi esnasında “tasarım” kadar “yazılıma” da yönelir, eğitime mühendislik tabanlı yaklaşır. Temelden başlayarak, Unity ve Unreal Engine oyun motorlarını aktif şekilde kullanabilen, zihnindeki oyun fikrini tasarım ilkelerine uygun şekilde geliştirerek zihnindekini dijital ortama taşıyabilen oyun tasarımcıları yetiştirmek amaçlanır. Ders programımız kapsamında verilen yapay zeka ve machine learning dersleri, üniversitemiz 4. Katındaki Yapay Zeka Laboratuvarımız ile öğrencilerimizin içinde bulunduğumuz yüzyıla en doğru şekilde ayak uydurması sağlanır. Temel eğitimleri tamamlayan öğrencilerimiz uzmanlaşmak istedikleri alanı belirleyebilir. Programımız kapsamında oyun geliştirme, ileri programlama dilleri, modelleme ve animasyon, oyun tasarlama, oyun sanatı ya da oyun çalışmaları gibi farklı dallar üzerine alabilecekleri geniş kapsamlı bir seçmeli ders listesi bulunmaktadır. Böylece öğrenciler yeteneklerine en uygun alana zaman kaybetmeden yönelebilmektedir.

Üniversitemiz Dijital Oyun Tasarımı öğrencileri bilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde geliştirebilecekleri pek çok olanağa sahiptir. En son teknoloji cihazlarla güncel trendleri takip eden üniversitemizde MAC bilgisayar laboratuvarı ve her öğrencinin bireysel şekilde faydalanabileceği Wacom djiital tabletler bulunmaktadır. Teknoloji Transfer Ofisimiz (TTO) öğrencilerimizi oyun şirketi kurmaları konusunda teşvik edip destek vermektedir. Aynı zamanda, Mühendislik Fakültesi ile entegre şekilde çalışan öğrenciler ortak projeler üreterek yaratıcılıklarını ön plana çıkarabilmektedir. Üniversitemizin sürekli şekilde iletişim halinde olduğu ve Türkiye’nin önde gelen oyun firmaları ile proje geliştirmek için öğrencilerimizi bir araya getirmekteyiz.

Dört yıllık Dijital Oyun Tasarımı lisans programından mezun olan İstinyeliler, ilerlemek istedikleri uzmanlık alanlarında kapsamlı bilgi ve beceri geliştirerek eğitim boyunca gerçekleştirdikleri yaratıcı çalışmaları ve seçtikleri uzmanlık alanını vurgulayan zengin birer portföy / demoya sahip olacaklardır. Yöneldikleri uzmanlık alanı için gerekli tüm becerilere sahip olarak pek çok alanda çalışma imkanına sahip olacaklardır.

 

İstinye Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı bölümü, Amerika ve Avrupa’da başarı yakalamış müfredatlar analiz edilerek ve California modeli esas alınarak kurulmuştur. Yazılım Mühendisliği bölümü ile entegre edilen ve Mühendislik Fakültesi ile iç içe bir programa sahip olmasıyla diğer üniversitelerdeki benzer programlarda ayrışmaktadır. Algoritmalar, C++, C#, yazılım geliştirme ve makine öğrenmesi derslerinin yanı sıra oyun geliştirme programları Unreal Engine ve Unity 3D’de uzmanlaşma sağlanmakta, 3. sınıftan itibaren ise 2 ve 3 boyutlu modelleme, animasyon ve oyun grafikleri gibi tasarım ve yaratıcılık odaklı dersler yoğunluktadır. Bu şekilde hem yazılım hem de tasarım alanlarında gerekli donanım kazandırılarak öğrencilere kendi istedikleri alanda uzmanlaşma imkanı sunulmaktadır. Mühendislik Fakültesi dekanımız Prof. Dr. Çetin Kaya Koç hocamız başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında master ve doktoralarını tamamlamış zengin akademik kadromuz hem yazılım hem de tasarım alanlarında global bir eğitim çizgisi oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra dijital oyun sektöründe oyun geliştiricisi, oyun sanatçısı ve oyun tasarımcısı gibi pozisyonlarda çalışabilmekle birlikte, öğrenmiş oldukları yazılım dilleri ve algoritma eğitimleri sonucunda bir yazılımcı olarak da rahatça iş bulabilmeleri mümkündür. Dijital oyun sektörü ile bağlantı içerisinde bulunan programımız, Multiplayer ve Mynet Games gibi oyun şirketlerinde çalışan tasarımcı ve geliştiriciler ile ortaklaşa dersler/projeler yürütmekte, öğrencilerimiz ile sektördeki profesyonelleri bir araya getirmektedir. Özellikle Koronavirüs sonrası ışık hızında yaşanan ve hepimizin şahit olduğu bu dijital dönüşüm, yazılım alanında gelişmenin ne kadar kilit bir öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Dijital Oyun Tasarımı programı öğrencilerin sınırlarını ortadan kaldırarak istedikleri alana yönelmelerine imkan tanımaktadır. 

 

isudigitalgamedesign