Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Dijital Oyun Tasarımı

Bölüm Hakkında

 

Dijital oyun teknolojileri hem K12 okullarının hem de tıp, işletme ve radyo, televizyon ve sinema ve eğlence sektörüne yönelik bölümlerin eğitim ve öğretimi için oldukça önemlidir. Dijital oyun tasarımının disiplinler arası doğası, resmi ya da gayri resmi öğrenme içeriklerinin öğretilmesinde ve öğrenilmesinde daha yaratıcı yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dijital oyunların kullanım alanı, bilgiyi yayma ve yönerge verme amacıyla müzelerde, evlerde, sınıflarda, okullarda ve iş yerlerinde yaygınlaşmıştır.

Dijital oyun teknolojilerindeki değişiklikler yeni bir şeyler üretme, değerlendirme, kendimizi ifade etme, mantıklı düşünme ve öğrenme yollarımızı yeniden şekillendirmiştir. Bu oyunların tasarımı, geliştirilmesi ve ilgili diğer çalışmaları için gerekli beceriler şunlardır: Öğretim tasarımı, kodlama, web ve uygulama geliştirme, proje yönetimi, kullanıcı deneyimi (UX) tasarımı, illüstrasyon, 3D modelleme ve animasyon.

İstinye Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, öğrencilerini reklam dünyası, eğitim ve eğlence sektörü için oyun geliştirmeye yönelik bir kariyere hazırlamanın yanı sıra farklı alanlarda da oyun tasarımı yapabilmeleri için gerekli becerilerini kullanmalarına yardımcı olacaktır. Bölümde verilecek dersler, dijital oyun tasarımı alanında teorik ve uygulamalı olmak üzere her açıdan sağlam bir temel oluşturacaktır. Dijital oyun geliştirme, programla ilgili derinlemesine bilgi sahibi ve alanında uzman olmayı gerektirir. Yazılım Mühendisliği Bölümü’ndeki araştırma görevlilerimiz ve öğretmenlerimiz, Dijital Oyun Tasarımı Bölümü ile yakinen çalışarak oyun tasarımında uygulanabilecek programlama becerilerinin öğretilmesini içeren ders programlarını oluşturacaklardır.