Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Dijital Oyun Tasarımı

Neden İstinye Dijital Oyun Tasarımı

Neden İstinye Dijital Oyun Tasarımı

 

Dijital Oyun Tasarımı programının temel amacı, Dijital ve etkileşimli içerik oluşturmak için kullanılan en son araç ve teknolojiler ile öğrencileri bu alanda eğitmeye odaklanmaktır. Program, öğrencilerin uygulanabilir bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlar. Sanatsal ifadelerini, mevcut endüstri talepleriyle uyumlu dersler vasıtasıyla geliştirir. Geleneksel çizim, çizim ve sanat derslerinin yanı sıra 2B ve 3B animasyon dersleri, benzetim, ses tasarımı, karakter gelişimi ve oyun teknolojileri ders içeriklerinden bazılarıdır.

Öğrenciler, oyunun temel yapılarını geliştirerek, yavaş yavaş oyun tasarımı, hikâye anlatımı ve hesaplamalı düşünme becerilerini kazanmaya başlarlar. Nihai projelerini geliştirmeye hazır olduklarında, öğrenciler fikirlerini nasıl odaklayacaklarını, oyuncu geri bildirimlerini birleştireceklerini ve oyunlarını dünyayla paylaşmadan önce nasıl geliştireceklerini öğreneceklerdir.

Dijital Oyun Tasarımı lisans derecesi ile oyun tasarımcısı, sistem tasarımcısı, seviye tasarımcısı, anlatı tasarımcısı, oyun yazarı, oyun sanatçısı veya oyun programcısı gibi profesyonel hayata girmek için birçok fırsata sahiptirler.

 

Dijital Oyunların Tasarımı programı, öğrencileri dijital oyunlar ve yakından ilgili teknolojileri (mobil uygulamalar, etkileşimli medya, sanal ve artırılmış gerçeklik) tasarlamaya, geliştirmeye, uygulamaya ve değerlendirmeye hazırlayan, yaratıcı bir programdır. Bu program, müfredatın oyun tasarımını sosyal, kültürel, bilişsel bakış açılarının birleşiminden oluştuğu için benzersizdir.

 

Oyunlar ve oyunla ilgili teknolojiler öğrenme ve okullarda, tıpta, iş dünyasında, eğlence alanında ve diğer alanlarda mesleki eğitim ve öğretim için giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu teknolojilerdeki hızlı değişiklikler, yaratma, değerlendirme, yansıtma, mantık ve öğrenme yöntemlerimizi yeniden şekillendirmektedir. Oyun tasarımının disiplinler arası doğası, hem gayri resmi öğrenme bağlamlarında (müzeler ve evler gibi) hem de resmi öğrenme bağlamlarında (sınıflar, okullar ve işyerleri) öğretme ve öğrenmede daha yaratıcı yaklaşımlara yol açmıştır.

Oyun tasarlama, geliştirme pek çok açıdan etkili öğretim tasarımı, kodlama, web ve uygulama geliştirme, proje yönetimi, kullanıcı deneyimi (UX) tasarımı, illüstrasyon ve 3D modelleme gibi beceriler kazandırmaktadır. Ders Programımızın büyük bir kısmını(%60 lık kısmını) yazılım dersleri, geriye kalanını ise sanatsal tasarım, animasyon ve oyunsal mimari dersleri oluşturmaktadır.

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, İster özellikle oyunlarda (ticari veya eğitsel oyun tasarımı) kariyer yapmak isteyen kişiler, ister oyunları diğer çabalara araç olarak kullanmak isteyenler için, kariyer yolculuğunda heyecan verici ve modern bir platformu temsil etmektedir.

Dijital Oyun Sektöründe deneyimli, uzmanlaşmış hocalardan ayrıca derslerde verilecektir.

5. yarıyıldan itibaren, oyun yazılımında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler yazılım ağırlıklı dersler seçebilecekler; oyun, modelleme ve animasyonunda uzmanlaşmak isteyenler ise yine modelleme ve animasyon ağırlıklı dersler seçebileceklerdir.

Oyun endüstrisi hızla büyümekte ve tahmini yıllık geliri 108 milyar doları aşmaktadır. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde oyun endüstrisinde çalışan 65.000'den fazla kişi mevcut.

Dijital Oyun Tasarım programında, öğrenciler oyun geliştirmenin tüm alanlarında çok yönlü ve talep gören becerilerde uzmanlaşacaklardır. Bu program, öğrencileri oyun endüstrisinde ve diğer ilgili endüstrilerde kariyer yapmaya hazırlayacaktır.

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü mezunları geniş iş fırsatlarına sahip olacaklardır. Örneğin, mezunlar, reklam ajansları, yapım şirketleri ve TV istasyonlarında sanat yönetmenleri, animatörler, karakter tasarımcıları, ara yüz tasarımcıları ve görsel efekt süpervizörleri gibi unvanlarla kolayca animasyon ve oyun tasarımı sektöründe çalışabileceklerdir.

Ayrıca, çift ana dal ve yan dal seçenekleri ile, ilgi ve istek doğrultusunda  uygun ikinci bir lisans programına kayıt yapılabilir ve seçilen çift ana dal programında gerekli başarı gösterilerek, ikinci bir programdan mezuniyet hakkı elde edilebilir.

 

Sektöre özgü  hazırlanmış bir rapor: 

http://www.ankaraka.org.tr/archive/files/yayinlar/ankaraka-dijital-oyun-sektoru.pdf