Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Dijital Oyun Tasarımı

Neden İstinye Dijital Oyun Tasarımı

Neden İstinye Dijital Oyun Tasarımı?

 

Dijital Oyun Tasarımı programının temel amacı, Dijital ve etkileşimli içerik oluşturmak için kullanılan en son araç ve teknolojiler ile öğrencileri bu alanda eğitmeye odaklanmaktır. Program, öğrencilerin uygulanabilir bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlar. Sanatsal ifadelerini, mevcut endüstri talepleriyle uyumlu dersler vasıtasıyla geliştirir. Geleneksel çizim, çizim ve sanat derslerinin yanı sıra 2B ve 3B animasyon dersleri, benzetim, ses tasarımı, karakter gelişimi ve oyun teknolojileri ders içeriklerinden bazılarıdır.

Öğrenciler, oyunun temel yapılarını geliştirerek, yavaş yavaş oyun tasarımı, hikâye anlatımı ve hesaplamalı düşünme becerilerini kazanmaya başlarlar. Nihai projelerini geliştirmeye hazır olduklarında, öğrenciler fikirlerini nasıl odaklayacaklarını, oyuncu geri bildirimlerini birleştireceklerini ve oyunlarını dünyayla paylaşmadan önce nasıl geliştireceklerini öğreneceklerdir.

Dijital Oyun Tasarımı lisans derecesi ile oyun tasarımcısı, sistem tasarımcısı, seviye tasarımcısı, anlatı tasarımcısı, oyun yazarı, oyun sanatçısı veya oyun programcısı gibi profesyonel hayata girmek için birçok fırsata sahiptirler.

Dijital Oyunların Tasarımı programı, öğrencileri dijital oyunlar ve yakından ilgili teknolojileri (mobil uygulamalar, etkileşimli medya, sanal ve artırılmış gerçeklik) tasarlamaya, geliştirmeye, uygulamaya ve değerlendirmeye hazırlayan, yaratıcı bir programdır. Bu program, müfredatın oyun tasarımını sosyal, kültürel, bilişsel bakış açılarının birleşiminden oluştuğu için benzersizdir.

Oyunlar ve oyunla ilgili teknolojiler öğrenme ve okullarda, tıpta, iş dünyasında, eğlence alanında ve diğer alanlarda mesleki eğitim ve öğretim için giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu teknolojilerdeki hızlı değişiklikler, yaratma, değerlendirme, yansıtma, mantık ve öğrenme yöntemlerimizi yeniden şekillendirmektedir. Oyun tasarımının disiplinler arası doğası, hem gayri resmi öğrenme bağlamlarında (müzeler ve evler gibi) hem de resmi öğrenme bağlamlarında (sınıflar, okullar ve işyerleri) öğretme ve öğrenmede daha yaratıcı yaklaşımlara yol açmıştır.

Oyun endüstrisi hızla büyümektedir. Oyun pazarında 2021 yıl sonunda ulaşılması beklenen 175,8 milyar dolarlık gelirin 90,7 milyar doları mobil oyunlarla sağlanması hedeflenmektedir. Verilere göre, 2021'de mobil oyun gelirleri pazarın yüzde 52'sini oluşturacak. Ayrıca, bu sektörün tahmini küresel yıllık gelirinin 2023 yılında 200 milyar doları aşacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde de dijital oyuna olan ilgi ve talep günden güne artmaktadır. 2020 yılı verilerine göre Türk yetişkinlerin %79'u mobil oyun oynuyor ve Türk mobil oyuncular mobil cihazlarında günden 4 saatten fazla vakit geçiriyor (AdColony, 2020).

Günümüzde Türk oyun sektörü küresel pazarda önemli bir yere sahip. Peak Games'in 1,8 milyar dolara ve Rollic Games'in 168 milyon dolara ABD'li oyun şirketi Zynga tarafından satın alınması ülkemiz oyun sektörünün potansiyelini açıkça ortaya koyan örneklerdir. Bununla beraber Türkiye'de üretilen oyunların yaklaşık yüzde 90'nı küresel pazarlara ulaşıyor ve dünya çapında oyuncu ve kullanıcılar ediniyor (Dünya Haber Merkezi, 2020). 

Dijital Oyun Tasarımı programımız, ister özellikle oyunlarda (ticari veya eğitsel oyun tasarımı) kariyer yapmak isteyen kişiler, ister oyunları diğer çabalara araç olarak kullanmak isteyenler için kariyer yolculuğunda heyecan verici ve modern bir platformu temsil etmektedir. İstinye Üniversitesi'nin yenilikçi vizyonunu kendine katarak ilerleyen bölümümüz, öğrencileri ile son teknolojiler üzerinde çalışarak geleceği aydınlatan projeler ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Dijital Oyun Sektöründe deneyimli, uzmanlaşmış hocalardan ayrıca derslerde verilecektir. 5. yarıyıldan itibaren, oyun yazılımında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler yazılım ağırlıklı dersler seçebilecekler; oyun, modelleme ve animasyonunda uzmanlaşmak isteyenler ise yine modelleme ve animasyon ağırlıklı dersler seçebileceklerdir. Dijital Oyun Tasarım programında, öğrenciler oyun geliştirmenin tüm alanlarında çok yönlü ve talep gören becerilerde uzmanlaşacaklardır. Bu program, öğrencileri oyun endüstrisinde ve diğer ilgili endüstrilerde kariyer yapmaya hazırlayacaktır.

Oyun tasarlama, geliştirme pek çok açıdan etkili öğretim tasarımı, kodlama, web ve uygulama geliştirme, proje yönetimi, kullanıcı deneyimi (UX) tasarımı, illüstrasyon ve 3D modelleme gibi beceriler kazandırmaktadır. Ders Programımızın büyük bir kısmını(%60'lık kısmını) yazılım dersleri, geriye kalanını ise sanatsal tasarım, animasyon ve oyunsal mimari dersleri oluşturmaktadır. Mezunlarımız, eğitim süresince dijital oyun sektörünün her alanını kapsayan eğitimleri dolayısıyla oldukça geniş iş olanaklarına sahip olacaklardır. Örneğin, mezunlar, reklam ajansları, yapım şirketleri ve TV istasyonlarında sanat yönetmenleri, animatörler, karakter tasarımcıları, ara yüz tasarımcıları ve görsel efekt süpervizörleri gibi unvanlarla kolayca animasyon ve oyun tasarımı sektöründe çalışabileceklerdir. Bunun yanı sıra aldıkları yazılım eğitimleri ile yazılım şirketlerinde yazılımcı olarak çalışma imkanlarına da sahip olacaklardır. Bu bilişim odaklı genişletilmiş eğitim, Türkiye'deki dijital oyun tasarımı bölümüne sahip üniversiteler arasında yalnızca İstinye Üniversitesi'ne özeldir.

Bunun yanı sıra, çift ana dal ve yan dal seçenekleri ile, ilgi ve istek doğrultusunda  uygun ikinci bir lisans programına (Mühendislik Fakültesi dahil) kayıt yapılabilir ve seçilen çift ana dal programında gerekli başarı gösterilerek, ikinci bir programdan mezuniyet hakkı elde edilebilir.