Faculty of Fine Arts, Design and Architecture

Digital Game Design

Why?

Why?

The main goal of the Digital Game Design program is to focus on educating students with the latest tools and technologies used to create digital and interactive content. The program enables students to develop applicable knowledge and skills. He develops his artistic expressions through courses that are compatible with current industry demands. In addition to traditional drawing, drawing and art courses, 2D and 3D animation courses, simulation, sound design, character development and game technologies are some of the course content.

By developing the basic structures of the game, students gradually gain skills in game design, storytelling and computational thinking. When they are ready to develop their final project, students will learn how to focus their ideas, combine player feedback and develop their games before sharing them with the world.

With a bachelor's degree in Digital Game Design, they have many opportunities to enter professional life such as game designer, system designer, level designer, narrative designer, playwright, game artist or game programmer.

The Digital Games Design program is a creative program that prepares students to design, develop, implement and evaluate digital games and closely related technologies (mobile applications, interactive media, virtual and augmented reality). This program is unique in that the curriculum consists of a combination of social, cultural and cognitive perspectives in game design.

Game design, development provides skills in many aspects such as effective instructional design, coding, web and application development, project management, user experience (UX) design, illustration, and 3D modeling.

The Department of Digital Game Design represents an exciting and modern platform for career travel, especially for those who want to pursue a career in games (commercial or educational game design), or those who want to use games as tools for other endeavors.

The gaming industry is growing rapidly and its estimated annual revenue exceeds $ 108 billion. There are currently over 65,000 people in the gaming industry in the United States. In the Digital Game Design program, students will specialize in versatile and demanding skills in all areas of game development. This program will prepare students to pursue careers in the gaming industry and other related industries.

Graduates of the Department of Digital Game Design will have extensive business opportunities. For example, graduates will be able to easily work in animation and game design with titles such as art directors, animators, character designers, interface designers and visual effects supervisors at advertising agencies, production companies and TV station. The sector-specific report: (in Turkish).

http://www.ankaraka.org.tr/archive/files/yayinlar/ankaraka-dijital-oyun-sektoru.pdf

Oyunlar ve oyunla ilgili teknolojiler öğrenme ve okullarda, tıpta, iş dünyasında, eğlence alanında ve diğer alanlarda mesleki eğitim ve öğretim için giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu teknolojilerdeki hızlı değişiklikler, yaratma, değerlendirme, yansıtma, mantık ve öğrenme yöntemlerimizi yeniden şekillendirmektedir. Oyun tasarımının disiplinler arası doğası, hem gayri resmi öğrenme bağlamlarında (müzeler ve evler gibi) hem de resmi öğrenme bağlamlarında (sınıflar, okullar ve işyerleri) öğretme ve öğrenmede daha yaratıcı yaklaşımlara yol açmıştır.

Oyun endüstrisi hızla büyümektedir. Oyun pazarında 2021 yıl sonunda ulaşılması beklenen 175,8 milyar dolarlık gelirin 90,7 milyar doları mobil oyunlarla sağlanması hedeflenmektedir. Verilere göre, 2021'de mobil oyun gelirleri pazarın yüzde 52'sini oluşturacak. Ayrıca, bu sektörün tahmini küresel yıllık gelirinin 2023 yılında 200 milyar doları aşacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde de dijital oyuna olan ilgi ve talep günden güne artmaktadır. 2020 yılı verilerine göre Türk yetişkinlerin %79'u mobil oyun oynuyor ve Türk mobil oyuncular mobil cihazlarında günden 4 saatten fazla vakit geçiriyor (AdColony, 2020).

Günümüzde Türk oyun sektörü küresel pazarda önemli bir yere sahip. Peak Games'in 1,8 milyar dolara ve Rollic Games'in 168 milyon dolara ABD'li oyun şirketi Zynga tarafından satın alınması ülkemiz oyun sektörünün potansiyelini açıkça ortaya koyan örneklerdir. Bununla beraber Türkiye'de üretilen oyunların yaklaşık yüzde 90'nı küresel pazarlara ulaşıyor ve dünya çapında oyuncu ve kullanıcılar ediniyor (Dünya Haber Merkezi, 2020). 

Dijital Oyun Tasarımı programımız, ister özellikle oyunlarda (ticari veya eğitsel oyun tasarımı) kariyer yapmak isteyen kişiler, ister oyunları diğer çabalara araç olarak kullanmak isteyenler için kariyer yolculuğunda heyecan verici ve modern bir platformu temsil etmektedir. İstinye Üniversitesi'nin yenilikçi vizyonunu kendine katarak ilerleyen bölümümüz, öğrencileri ile son teknolojiler üzerinde çalışarak geleceği aydınlatan projeler ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Dijital Oyun Sektöründe deneyimli, uzmanlaşmış hocalardan ayrıca derslerde verilecektir. 5. yarıyıldan itibaren, oyun yazılımında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler yazılım ağırlıklı dersler seçebilecekler; oyun, modelleme ve animasyonunda uzmanlaşmak isteyenler ise yine modelleme ve animasyon ağırlıklı dersler seçebileceklerdir. Dijital Oyun Tasarım programında, öğrenciler oyun geliştirmenin tüm alanlarında çok yönlü ve talep gören becerilerde uzmanlaşacaklardır. Bu program, öğrencileri oyun endüstrisinde ve diğer ilgili endüstrilerde kariyer yapmaya hazırlayacaktır.

Oyun tasarlama, geliştirme pek çok açıdan etkili öğretim tasarımı, kodlama, web ve uygulama geliştirme, proje yönetimi, kullanıcı deneyimi (UX) tasarımı, illüstrasyon ve 3D modelleme gibi beceriler kazandırmaktadır. Ders Programımızın büyük bir kısmını(%60'lık kısmını) yazılım dersleri, geriye kalanını ise sanatsal tasarım, animasyon ve oyunsal mimari dersleri oluşturmaktadır. Mezunlarımız, eğitim süresince dijital oyun sektörünün her alanını kapsayan eğitimleri dolayısıyla oldukça geniş iş olanaklarına sahip olacaklardır. Örneğin, mezunlar, reklam ajansları, yapım şirketleri ve TV istasyonlarında sanat yönetmenleri, animatörler, karakter tasarımcıları, ara yüz tasarımcıları ve görsel efekt süpervizörleri gibi unvanlarla kolayca animasyon ve oyun tasarımı sektöründe çalışabileceklerdir. Bunun yanı sıra aldıkları yazılım eğitimleri ile yazılım şirketlerinde yazılımcı olarak çalışma imkanlarına da sahip olacaklardır. Bu bilişim odaklı genişletilmiş eğitim, Türkiye'deki dijital oyun tasarımı bölümüne sahip üniversiteler arasında yalnızca İstinye Üniversitesi'ne özeldir.

Bunun yanı sıra, çift ana dal ve yan dal seçenekleri ile, ilgi ve istek doğrultusunda  uygun ikinci bir lisans programına (Mühendislik Fakültesi dahil) kayıt yapılabilir ve seçilen çift ana dal programında gerekli başarı gösterilerek, ikinci bir programdan mezuniyet hakkı elde edilebilir.